Jeg kan tilby følgende tjenester:

Styrearbeid

Prosjektutarbeidelse og ledelse

Rekruttering og ansettelse

Bistand ved omorganisering og endringer i organisasjonen

Etableringsbistand

Ta kontakt på mobil +47 90824512 eller epost: arne@thobru.no