Prosjektarbeid og prosjektledelse har blitt en egen profesjon.

Prosjektarbeidet har sin egen systematikk, egne begrep og ord og uttrykk.

I mange sammenhenger brukes den metodikk som heter PLP-metoden og med tilhørende dataverktøy.

Min tilnærming til dette har vært praktisk rettet uten å fortape meg i selve prosjektet for prosjektets skyld. Svært mange av de prosjekter jeg har utformet, gjennomført og rapportert, har vært positive for den virksomheten det gjaldt for.
390_C
Det er ikke gitt at prosjektet ender opp i som en del av virksomheten, men det kan i mange tilfelle være riktig å etablere en aktivitet som et prosjekt. Dette fordi en da har en start-, gjennomførings- og avslutningsfase innenfor en gitt økonomi å forholde seg til. Skal en avslutte eller videreføre?

Jeg kan gi deg tilbud om være prosjektmaker, prosjektleder eller prosjektmedarbeider avhengig av ditt behov.