Ansettelse av folk er interessant, vanskelig og forpliktende.

Jeg har erfaring og kompetanse for å kunne gjennomføre en ansettelsesprosess på en profesjonell måte. Min metodikk inneholder blant annet bruk av anerkjent personprofilanalyseverktøy, PPA. Jeg har lisens for å bruke analyseverktøyet siden 1993 og har god erfaring med rekruttering og ansettelsesprosesser.

Skulle din virksomhet stå foran utfordringen å ansette ny leder, mellomleder eller spesialist, så kan jeg påta meg å gjennomføre prosessen fra A til Å eller gå inn i prosessen etter behov.
082010-99-0125-800
Thobru Consulting Ltd er meget konkurransedyktig på pris uten å være villig til å renonsere på kvaliteten på arbeidet. Om ønskelig kan jeg skissere et opplegg og gi deg et tilbud på et bestemt oppdrag. Jeg stiller gjerne opp til en samtale for å klarlegge et eventuelt behov og drøfte forslag til løsninger.