Endringsprosesser byr på utfordringer for alle som er involvert.

Svarene på de nødvendige endringene ligger i all hovedsak i virksomheten selv. Det som kan være vanskelig i en prosess, er blant annet å gjøre ting i riktig rekkefølge. Svarene (fasiten) skal ikke legges fram før en er enige om at slik er det og slik vil vi gjøre det.

Her gjelder det å skynde seg langsomt. Når beslutning er tatt på at omorganisering skal skje eller endringsprosess skal iverksettes, gjelder det å ha ressurser til å gjennomføre det hele fra start til mål. Vite å sikre seg kompetanse slik at prosessen blir gjennomført, og sikre seg at prosessen får et forløp som en kan vedkjenne seg etterpå.

Det er viktig og nødvendig at alle får si sin mening, blir invitert til å fremme forslag og at det råder en stemning som gjør alle trygge nok til å ytre seg.

Jeg arbeider metodisk og på en slik måte at alle til enhver tid vet hvor langt prosessen er kommet. Prosessen er viktig, men jeg ønsker også å hjelpe ledelsen til å treffe de riktige og nødvendige beslutninger når disse er avklart.