Arne


Hvem er jeg
Jeg er 68 år, bor i Våler og har sammen med min kone to voksne gutter og tre flotte barnebarn.

Fritidsaktiviteter
Jeg er en ivrig hobbysnekker som bruker den aktiviteten til å holde kroppen i form. Som nybakt golfspiller har jeg stor glede av rundene på Starmoen i Elverum. Engasjement ellers er som ivrig hyttebruker ved Vermundsjøen og som styreleder i noen bedrifter.

Formell kompetanse
Utdannet cand.mag ved lærerhøgskolen i Trondheim, strategisk styrelederutdanning fra BI, deler av jus-studiet, sertifisert bruker av PersonProfilAnalyse.

Arbeidslivserfaring
Leder- og rådgivningspraksis fra offentlig og privat organisert næringsutvikling ved eget firma og som ansatt i Våler Utvikling AS, Melskog AS og NIT-Rådgivning AS.
Personalsjef ved Rena Kartonfabrik.
Mangeårig erfaring fra ulike nivå i skoleverket i Våler og en omfattende politisk og organisasjonsmessig erfaring – sist som trafikkansvarlig ved Rally Norway i 2007 og for billettsalget i 2009.
Etterhvert har styrearbeid utviklet seg til en virksomhet som krever stor oppmerksomhet, engasjement og innsikt i næringslivet.

Motiv for å profilere meg
Jeg ønsker å bruke mange år enda på å være med å utvikle næringslivet i regionen og ser heller ingen geografiske begrensninger i det å engasjere meg i styrearbeid. Erfaringene fra styrearbeidet ønsker jeg å videreføre til andre bedrifter som ønsker utvikling. Jeg ønsker å bidra til positiv utvikling – vedlikehold er vaktmesteroppgaver jeg bare gjør på eget hus.