Mitt miljøengasjement har kommet med årene.

Da jeg i sin tid var styremedlem i Solør - og Glåmdal kraftlag, var våre holdninger at «vann som ikke går i rør er en uting».

Etterhvert som jeg har kommet til den erkjennelse at vi alle har et ansvar for å ta vare på vårt miljø, ønsker også jeg å vise det ved det jeg gjør.
Jeg vil derfor engasjere meg i miljøspørsmål der jeg kanskje kan bidra med noe fornuftig.
Pasted Graphic
Med Norges oljeutvinning som grunnlag for vår rikdom, har vi lett for å «glemme» at vi samtidig forsøpler vår natur og faktisk kan gjenbruke denne søpla til å gi oss energi. Det var en skikkelig øyeåpner da programmet Schrödingers katt viste hva Linköping kommune har gjort for å få ned forurensningen. Der er det startet produksjon av biogass og alle bussene går på denne gassen. «Ingen» forurensning - rent og fint bymiljø.

Når Tekniska Verken også har satt i drift et jernbanetog som drives på biogass i stedet for diesel, bør vi som har ønsker om forsterket trafikk på Solørbanen og Rørosbanen satse på biogassdrift i stedet for å elektrifisere disse banestrekningene. Hvorfor ikke skaffe oss vår egen AMANDA?

IMG_0863-3
Prosjektleder Bertil Carlson viser stolt fram «sin dotter», Amanda